List/Grid

Daily Archives: 9:07 am

Зуслангийн газрын био 00 болон хашааны гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтанд ирүүлэх төсөлд тавигдах шаардлага

Зуслангийн газрын био 00 болон хашааны гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтанд ирүүлэх төсөлд тавигдах шаардлага

Нэг. Үндэслэл Багануур дүүргийн 2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, 2030 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний үзэл баримтлалын дагуу           Хоёр. Сонгон шалгаруулалтын хамрах хүрээ, агуулга 1. 1-р хорооны нутаг… Дэлгэрэнгүй… »