List/Grid

Daily Archives: 6:47 pm

Багануур дүүргийн ӨГХА-ны  “Мэдээлэл, үйл ажиллагааны ил тод байдлын” 2015 оны хагас жилийн тайлан

Багануур дүүргийн ӨГХА-ны “Мэдээлэл, үйл ажиллагааны ил тод байдлын” 2015 оны хагас жилийн тайлан

Үйл ажиллагааны мэдээлэл, сургалт сурталчилгааг нэмэгдүүлэх хүрээнд: Багануур дүүргийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай (Сүлжээ 3 ТВ студи, BBS телевиз) хамтран ажиллаж хэвлэл мэдээллээр 15 удаагийн   90 гаруй  минутын мэдээ, 7 удаагийн… Дэлгэрэнгүй… »