List/Grid

Daily Archives: 7:43 pm

Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 29-ний А/633 захирамж

Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 29-ний А/633 захирамж

 

Урьдчилсан үзлэг

Урьдчилсан үзлэг

Дүүргийн салбар комиссын ажлын хэсгийнхэн  албан байгууллагуудын архив , албан хэрэг хөтлөлт, төрийн ажлын зохион байгуулалтын  улсын үзлэгийн бэлтгэл ажилтай танилцаж, төлөвлөгөөний биелэлтийг шалгаж, ажил мэргэжлийн заавар зөвлөгөө өглөө. Ажлын … Дэлгэрэнгүй… »

Жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хууль

Жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хууль

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2007 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот
ЖИЖИГ, ДУНД YЙЛДВЭРИЙН ТУХАЙ
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Нийтлэг үндэслэл
1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
1.1.Энэ хуулийн зорилт нь төрөөс жижиг, дунд үйлдвэрийн талаар … Дэлгэрэнгүй… »