List/Grid

Daily Archives: 11:21 pm

Багануур дүүргийн Өмч, газрын харилцааны албаны албан хаагчдын мэдээлэл

Багануур дүүргийн Өмч, газрын харилцааны албаны албан хаагчдын мэдээлэл

№ Албан хаагчдын нэр Албан тушаал Утас Цахим хаяг 1   Ш.Отгонбаяр     Албаны дарга   9111-6065   Otgoo_6065@yahoo.com 2 Г.Баттулга Газар зохион байгуулагч /1, 2, 4 хороо/  … Дэлгэрэнгүй… »

Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалт явуулах журам

Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалт явуулах журам

                                            Засгийн газрын 2003 оны 28 дугаар тогтоолын 7 дугаар хавсрал 1. Улс,  бүс нутгийн хэмжээний ач холбогдолтой, түүнчлэн хот, суурин газрын хөгжлийн ерөнхий болон хэсэгчилсэн төлөвлөгөөтэй уялдуулан томоохон барилга… Дэлгэрэнгүй… »

Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах журам

Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах журам

                                                                             Засгийн газрын 2003 оны 28 дугаар тогтоолын 6 дугаар хавсралт 1. Монгол Улсын иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүн-Монгол Улсын иргэнд дундаа хамтран өмчлөх хэлбэрээр хуульд заасан зориулалтаар газар өмчлүүлэх (цаашид… Дэлгэрэнгүй… »