List/Grid

Daily Archives: 11:21 pm

Багануур дүүргийн Өмч, газрын харилцааны албаны албан хаагчдын мэдээлэл

Багануур дүүргийн Өмч, газрын харилцааны албаны албан хаагчдын мэдээлэл

Албан хаагчдын
нэр

Албан тушаал

Утас

Цахим хаяг

1

 
Ш.Отгонбаяр
 

 
Албаны дарга

 
9111-6065

 
Otgoo_6065@yahoo.com

2

Г.Баттулга

Газар зохион байгуулагч
/1, 2, 4 хороо/
 

 
9999-8244

 
Aglu_data@yahoo.com

3

А.Ганзориг

Газар зохион байгуулагч
/3, 5 хороо/

 
9107-5006

 
Boroo_82@yahoo.com

4

Э.Энхбилгүүн

Кадастрын мэргэжилтэн
 

 
9997-2989

 
Beke_1201@yahoo.com

5

 
Г.Энхтунгалаг

Төлбөрийн байцаагч, санхүү бүртгэлийн ажилтан

 
 
9901-9083

 
 
g.enhtungalag@yahoo.com

6

 
М.Бямбадолгор

Өмч,газрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 
9924-4686

 
Byambadolgor0518@yahoo.com

7

 
Б.Сугардаш

Өмч,газрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 
9496-6608

 
Sugaraa_ena@yahoo.com

8

 
Х.Лхагвасүрэн

 
Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч
 

 
 
89-130-130

 
 
LSS8899@YAHOO.COM

9

Б.Ёндондаш

Гэрээт ажилтан

 
9570–9922

 
b.yo_512@yahoo.com

10

Г.Хүрэлчулуун
 

 
Жолооч

 
8911-2569

 

11

Ц.Ичинхорлоо

 
Үйлчлэгч

8876-7596

 

Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалт явуулах журам

Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалт явуулах журам

                                            Засгийн газрын 2003 оны 28 дугаар тогтоолын 7 дугаар хавсрал

1. Улс,  бүс нутгийн хэмжээний ач холбогдолтой, түүнчлэн хот, суурин газрын хөгжлийн ерөнхий болон хэсэгчилсэн төлөвлөгөөтэй уялдуулан томоохон барилга байгууламж … Дэлгэрэнгүй… »

Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах журам

Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах журам

                                                                             Засгийн газрын 2003 оны 28 дугаар тогтоолын 6 дугаар хавсралт
1. Монгол Улсын иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүн-Монгол Улсын иргэнд дундаа хамтран өмчлөх хэлбэрээр хуульд заасан зориулалтаар газар өмчлүүлэх (цаашид “иргэнд … Дэлгэрэнгүй… »