List/Grid

Daily Archives: 3:47 pm

Багануур дүүргийн хүнсний худалдааны газруудад хяналт хийлээ.

Багануур дүүргийн хүнсний худалдааны газруудад хяналт хийлээ.

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан “Их болон Дунд эрсдэлтэй дүгнэгдсэн хүнсний худалдааны газруудыг шалгах тухай” 2015.03.13-ны өдрийн 02-01/149 дугаартай удирдамжийн хүрээнд 2015 онд шалгахаар зарлагдсан 18 хүнсний худалдаа эрхлэгчийн… Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн Амралтын газруудад хяналт хийлээ.

Багануур дүүргийн Амралтын газруудад хяналт хийлээ.

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дэд даргын баталсан “Амралт жуулчны баазуудад урьдчилан сэргийлэх хяналт хийх тухай” 02-03/457 дугаартай удирдамжийн хүрээнд Багануур дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа амралтын газруудын үйл… Дэлгэрэнгүй… »