List/Grid

Daily Archives: 2:29 pm

Хүүхэд үрчлэн авах хүсэлтэй иргэдэд зориулсан зөвлөмж

Хүүхэд үрчлэн авах хүсэлтэй иргэдэд зориулсан зөвлөмж

  1. Хүүхэд үрчлэх гэж юу вэ? 2. Та хүүхэд үрчлэх эрхтэй юу? 3. Хүүхэд үрчлэн авахын тулд хаана хандах вэ? 4. Үрчлэгдсэн хүүхэд ямар эрх, үүрэгтэй вэ? 5. Хүүхэд… Дэлгэрэнгүй… »

Асран хамгаалах үйл ажиллагаа

Асран хамгаалах үйл ажиллагаа

Асран хамгаалах, харгалзан дэмжих үйл ажиллагаа   1. Асран хамгаалалт, харгалзан дэмжилт гэж юу вэ? 2. Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийг хэрхэн тогтоодог вэ? 3. Яагаад асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоосныг… Дэлгэрэнгүй… »