List/Grid

Daily Archives: 9:43 am

ЖДҮДТөвийн бойжигчид, Багануур ХК-ий ажлын хувцасыг амжилттай дуусгаж нийлүүллээ-

ЖДҮДТөвийн бойжигчид, Багануур ХК-ий ажлын хувцасыг амжилттай дуусгаж нийлүүллээ-

ЖДҮДТөвийн бойжигчид, “Их үйл” оёдолчдын холбоотой хамтран Багануур ХК-ий 1733 ширхэг зуны ажлын хувцасыг 3 цехэд дамжлагаар үйлдвэрлэн, 50 хүнийг ажлын байраар хангаж, 35 хоногийн хугацаанд амжилттай дуусгаж нийлүүллээ.