List/Grid

Daily Archives: 8:10 pm

НМХГ-ын дэд даргын баталсан 02-02/160 дугаартай удирдамжийн хүрээнд 1 халуун усны газарт шалгалт хийгдэж байна.

НМХГ-ын дэд даргын баталсан 02-02/160 дугаартай удирдамжийн хүрээнд 1 халуун усны газарт шалгалт хийгдэж байна.

“Орчны эрүүл ахуйн чиглэлээр хяналт шинжилгээ хийх” удирдамжийн дагуу дээж авч лабораторийн шинжилгээнд хамрууллаа

“Орчны эрүүл ахуйн чиглэлээр хяналт шинжилгээ хийх” удирдамжийн дагуу дээж авч лабораторийн шинжилгээнд хамрууллаа

МХЕГ-ын даргын баталсан “Орчны эрүүл ахуйн чиглэлээр хяналт шинжилгээ хийх” удирдамжийн дагуу Багануур дүүргийн нутаг дэвсгэрт унд ахуйн зориулалтаар ашиглаж буй булаг шандны усны чанар, эрүүл ахуйн аюулгүй байдалд үнэлэлт,… Дэлгэрэнгүй… »

Иргэнээс ирүүлсэн гомдлын дагуу төлөвлөгөөт бус шалгалт хийлээ

Иргэнээс ирүүлсэн гомдлын дагуу төлөвлөгөөт бус шалгалт хийлээ

Хэлтсийн даргын баталсан 2015 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 29/28 дугаартай удирдамжийн хүрээнд иргэнээс ирүүлсэн гомдлын дагуу төлөвлөгөөт бус шалгалтыг “Түмэн наст” хүнсний мухлагт гүйцэтгэн, худалдаалж буй “…………..” ХХК-ий… Дэлгэрэнгүй… »

“Тэмүүлэл” зуслангийн үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх хяналт хийлээ

“Тэмүүлэл” зуслангийн үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх хяналт хийлээ

Хүүхэд өсвөр үеийн эрүүл ахуйн хяналтын чиглэлээр хийх хяналт шинжилгээ, урьдчилан сэргийлэх хяналтын тухай” удирдамжийн дагуу Дүүргийн “Тэмүүлэл” зуслангийн үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх хяналт хийлээ.Удирдамжийн дагуу хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагаа… Дэлгэрэнгүй… »

MERS CoV -өвчнөөс урьдчилан сэргийлье.

MERS CoV -өвчнөөс урьдчилан сэргийлье.

Дэлхий дахинд 2012 оны 09 дүгээр сараас эхлэн MERS CoV нэртэй шинэ төрлийн халдвар бүртгэгдэж эхэлсэн. Энэ халварт өвчин нь хүний амьсгалын замд нөлөөлдөг бөгөөд ханиалгах, халуурах зэрэг шинж тэмдгээр… Дэлгэрэнгүй… »

Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран дараахь ажлуудыг хийхээр боллоо

Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран дараахь ажлуудыг хийхээр боллоо

Багануур дүүргийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоо, Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран дараахь ажлуудыг хийхээр боллоо. • Багануур дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа Төрийн болон Төрийн бус, хувийн хэвшлийн газруудын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд… Дэлгэрэнгүй… »

Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг устгах үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд хэлэлцүүлэг боллоо

Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг устгах үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд хэлэлцүүлэг боллоо

Хөдөлмөрийн хэлтсээс зохион байгуулж буй хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг устгах үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 2015 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдөр Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг устгах, хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүүхдийн аюулгүй… Дэлгэрэнгүй… »

Татвар төлөгчийн эрх, үүрэг

Татвар төлөгчийн эрх, үүрэг

Татвар төлөгч дараахь эрх эдэлнэ: 1.татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, татвар төлөгчийн эрхээ эдэлж, үүргээ биелүүлэхтэй холбогдсон мэдээлэл, зөвлөлгөө, татвар ногдуулах, төлөх, тайлагнах журам, аргачлал, маягтыг татварын алба, татварын улсын байцаагчаас… Дэлгэрэнгүй… »

Улаан бурхан өвчнөөс урьдчилан сэргийлье.

Улаан бурхан өвчнөөс урьдчилан сэргийлье.

“Цэмцгэр байгууллага” smile, “Бохир байгууллага” Гахай наалаа

“Цэмцгэр байгууллага” smile, “Бохир байгууллага” Гахай наалаа

Багануур дүүргийн ажлын хэсэг Шилдэг тохижилт ногоон байгууламж цэмцгэр байгууллага, ААН, цэг салбар шалгаруулах болзолт уралдааны дагуу шалгалт хийлээ. Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/314… Дэлгэрэнгүй… »