List/Grid

Daily Archives: 2:13 pm

Олон улсын гэр бүлийн өдөр-ийг тохиолдуулан “Хайрын холбоос”  гэр бүлийн өдөрлөгийг зохион байгууллаа.

Олон улсын гэр бүлийн өдөр-ийг тохиолдуулан “Хайрын холбоос” гэр бүлийн өдөрлөгийг зохион байгууллаа.

Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг угтан “Найзууд” өдөрлөгийг зохион байгууллаа.

Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг угтан “Найзууд” өдөрлөгийг зохион байгууллаа.

        Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан, хөгжлийн бэрхшээлтэй  хүүхдүүдийн хөгжих, хамгаалуулах эрхийг  хүндэтгэн үзэж, амралт чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор “Найзууд” өдөрлөгийг ДЗОУБ-н БН ОНХХ-тэй хамтран зохион… Дэлгэрэнгүй… »