List/Grid

Daily Archives: 8:18 pm

Хүнсний бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийн байдалд тандалт хийлээ.

Хүнсний бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийн байдалд тандалт хийлээ.

“Эрүүл хөрс-Эрүүл хүнс” аяны хүрээнд Багануур дүүргийн хүнсний бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийн байдалд тандалт хийлээ. Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газрын даргын баталсан 2015 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 01/12 дугаартай “Хүнсний бүтээгдэхүүний… Дэлгэрэнгүй… »

Nоджуулсан давсны байдалд тандалт хийлээ.

Nоджуулсан давсны байдалд тандалт хийлээ.

“Эрүүл хөрс-Эрүүл хүнс” аяны хүрээнд Багануур дүүрэгт худалдаалагдаж байгаа болон хоолны газруудад хэрэглэж байгаа иоджуулсан давсны байдалд тандалт хийлээ. ”Давс иоджуулж, иод дутлаас сэргийлэх тухай” хуулийн хэрэгжилтийн байдалд тандалт судалгаа… Дэлгэрэнгүй… »

Архи, тамхины хэрэглээ, түүнээс сэргийлэх арга замуудын талаар сургалт зохион байгууллаа

Архи, тамхины хэрэглээ, түүнээс сэргийлэх арга замуудын талаар сургалт зохион байгууллаа

НМХГ-ын Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн “БАГАНУУР ХЯНАЛТ” Нийгмийн эрүүл мэндийн салбар зөвлөл нь анх 2013 онд байгуулагдсан бөгөөд энэ жилд 3 дахь удаагаа үйл ажиллагаа явуулж байна. Салбар… Дэлгэрэнгүй… »

“Хүнсний аюулгүй байдал-Өнөө ба ирээдүй” сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа.

“Хүнсний аюулгүй байдал-Өнөө ба ирээдүй” сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа.

Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газрын даргын баталсан “Эрүүл хөрс-Эрүүл хүнс” удирдамж, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга, Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн даргын баталсан төлөвлөгөө, Хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах “Эрүүл хөрс-Эрсдэлгүй… Дэлгэрэнгүй… »

“Эрүүл хөрс-Эрүүл хүнс” аяны хүрээнд хяналтын улсын байцаагч нар хамтран зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүллээ.

“Эрүүл хөрс-Эрүүл хүнс” аяны хүрээнд хяналтын улсын байцаагч нар хамтран зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүллээ.

“Эрүүл хөрс-Эрүүл хүнс” аяны хүрээнд “Хишиг Уул”, “БТБЭ”ХХК –ий хүнсний захуудад хүнсний чанар, аюулгүй байдал, мал, амьтан хорио цээр чанарын хяналтын улсын байцаагч нар хамтран зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүллээ. Зөвлөн… Дэлгэрэнгүй… »

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газарт мөрдөх САНАМЖУУД

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газарт мөрдөх САНАМЖУУД

САНАМЖ 1: Хоолны хордлого, хордлогот халдвар үүсгэх чухал хүчин зүйл нь дамжин бохирдолт юм. Зарим тохиолдолд чанаж болгосон хүнс нь хүнстэй харьцагч этгээдийн буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалан аюултай нянгаар бохирддог… Дэлгэрэнгүй… »