List/Grid

Daily Archives: 12:30 pm

Бялууны төрлийн бүтээгдэхүүний техникийн зохицуулалт

Бялууны төрлийн бүтээгдэхүүний техникийн зохицуулалт

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 305 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бялууны төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдаанд мөрдөх техникийн зохицуулалт MNTR 3:2011”-ыг 2012 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж байгаа бөгөөд … Дэлгэрэнгүй… »