List/Grid

Daily Archives: 9:30 am

Зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүллээ

Зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүллээ

Багануур дүүргийн Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын дотоод хяналтын нэгж, ажилтнуудад “Дотоод хяналт”-ыг хэрэгжүүлж буй байдал, ирүүлсэн тайланд үнэлэлт дүгнэлт өгч, зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлж, “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд… Дэлгэрэнгүй… »