List/Grid

Daily Archives: 2:46 pm

2014 онд НМХГ-ын Багануур дүүрэг дэх хэлтсийн лаборатори итгэмжлэлээ 4 жилээр сунгуулж үл тохиролгүй ажиллалаа.

2014 онд НМХГ-ын Багануур дүүрэг дэх хэлтсийн лаборатори итгэмжлэлээ 4 жилээр сунгуулж үл тохиролгүй ажиллалаа.

Шинжилгээний талаар
Хэлтсийн лаборатори нь 2014 онд нийт 2712 сорьц үүнээс /926 нь арчдас/ сорьцонд шинжилгээ хийхэд 332 сорьц буюу 12.2% нь чанар стандарт аюулгүй байдлын шаардлага хангаагүй гарсан байна.
Үүнээс: Шинжилгээнд … Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн малд “ШҮЛХИЙ” өвчний давтан вакцинжуулалт хийгдэж дууссан байдалд хяналт хийлээ.

Багануур дүүргийн малд “ШҮЛХИЙ” өвчний давтан вакцинжуулалт хийгдэж дууссан байдалд хяналт хийлээ.

Багануур дүүрэгт үйл ажиллагаа эрхэлж буй 5 мал эмнэлгийн нэгжүүд нь Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/935 дугаар захирамжийн дагуу харъяа хорооны төл малд Хятад  … Дэлгэрэнгүй… »