List/Grid

Daily Archives: 5:54 pm

Төлбөр хураамжийн талаарх мэдээлэл

Төлбөр хураамжийн талаарх мэдээлэл

 ТАМХИНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ ХҮСЭЛТЭЙ ААН, ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД ! Хүсэлт гаргагч нь: 1.“Тамхины хяналтын тухай” хуультай танилцах ёстой. /Хууль журмыг ЗДТГ-ын мэргэжилтэн Энхтунгалагаас авч танилцаж болно. 2. Дараа нь тусгай… Дэлгэрэнгүй… »

Нийтийн зар мэдээний самбарын байршил

Нийтийн зар мэдээний самбарын байршил

1 дүгээр хороо: Хорооны байр Хэрлэн худалдааны төв 7-р байрны урд зарын самбарт Болор дусал ХХК-ийн байранд АНУ-2 хүнсний дэлгүүрт Хуцаа хэсгийн “Онон” дэлгүүр Сургалтын задгай хэсгийн “Амтлаг” дэлгүүр 2… Дэлгэрэнгүй… »

Дүүргийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газарт ирсэн өргөдөл гомдлын 3 дугаар улирлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

Дүүргийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газарт ирсэн өргөдөл гомдлын 3 дугаар улирлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

3 ДУГААР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН 2014 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 09 дүгээр сарын 30-ны байдлаар нийт 2802 өргөдөл санал хүсэлт гомдол ирсэн байна. Ангилал: Гэр хүссэн-224… Дэлгэрэнгүй… »

Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан ажилтнуудын талаарх мэдээлэл

Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан ажилтнуудын талаарх мэдээлэл

ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ТАВИГДАХ  ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ТАВИГДАХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

Нэг. Төсөл сонгон шалгаруулах тухай үндсэн мэдээлэл: 1.1 Багануур дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 07 сарын 01-ний өдрийн 02 дугаар тогтоолоор баталсан тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний зарим… Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн 5-р хорооны танилцуулга

Багануур дүүргийн 5-р хорооны танилцуулга