List/Grid

Daily Archives: 9:51 pm

Багануур дүүргийн ИТХ, ЗДТГ, дэргэдэх хэлтэс, албадын ажлын өрөө, утасны дугаар

Багануур дүүргийн ИТХ, ЗДТГ, дэргэдэх хэлтэс, албадын ажлын өрөө, утасны дугаар

 

Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын ажлын байрны жагсаалт, чиг үүрэг

Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын ажлын байрны жагсаалт, чиг үүрэг

 Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын ажлын байрны жагсаалт, ажлын чиг үүргийг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дотоод журам

Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дотоод журам

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2014 оны. . . дүгээр сарын. . . ны өдрийн….. дугаар тушаалын хавсралт    БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДОТООД ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг… Дэлгэрэнгүй… »

Нээлттэй хэлэлцүүлэг хийлээ

Нээлттэй хэлэлцүүлэг хийлээ

Багануур дүүргийн ИТХ-ын дарга Р.Өнөржаргал, НМХГ-ын дэд дарга П.Бат-Эрдэнэ нарын хамтран баталсан удирдамж, хөтөлбөрийн дагуу Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс хамтран Нээлттэй хэлэлцүүлгийг амжилттай зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт дүүрэгт үйл… Дэлгэрэнгүй… »

Засаг даргын Тамгын газрын дүрэм

Засаг даргын Тамгын газрын дүрэм

Засаг даргын Тамгын газрын дүрэм Нэг.Нийтлэг үндэслэл 1.1 Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар УИХ ЗГ-ын хууль,тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг орон нутагт зохион байгуулж хяналт тавих, дүүргийн төр, захиргааны байгууллагуудын чиг үүрэг,… Дэлгэрэнгүй… »

Засаг даргын Тамгын газрын Захиргаа хуулийн хэлтсийн дүрэм

Засаг даргын Тамгын газрын Захиргаа хуулийн хэлтсийн дүрэм

Нэг.Нийтлэг үндэслэл 1.1 Дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын Захиргаа хуулийн хэлтэс /цаашид хэлтэс/ УИХ ЗГ-ын хууль,тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг орон нутагт зохион байгуулж хяналт тавих, дүүргийн төр, захиргааны байгууллагуудын чиг үүрэг,… Дэлгэрэнгүй… »