List/Grid

Daily Archives: 2:26 pm

Багануур дүүрэгт баригдаж буй барилгад гүйцэтгэлийн хяналтыг хийлээ

Багануур дүүрэгт баригдаж буй барилгад гүйцэтгэлийн хяналтыг хийлээ

2014.10.24           Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга, Нийслэлийн Цагдаагийн газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч нарын хамтран баталсан 2014 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн “Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийх тухай”… Дэлгэрэнгүй… »