List/Grid

Daily Archives: 2:46 pm

ЭМН-ийн дотор мэдрэлийн тасаг дуудлагын хонхтой боллоо

ЭМН-ийн дотор мэдрэлийн тасаг дуудлагын хонхтой боллоо

Багануур дүүрэг эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг чанартай тэгш хүртээмжтэй хүргэх бодлого барин ажиллаж байна. Энэ хүрээнд ЭМН-ийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах шуурхай байдлыг хангах үүднээс нэвтрүүлж буй шинэ үйлчилгээнд  Засаг дарга… Дэлгэрэнгүй… »