List/Grid

Daily Archives: 8:45 pm

ЖДҮДТөвийн мэргэжилтнүүд

ЖДҮДТөвийн мэргэжилтнүүд

ЖДҮДТөвд бойжигчоор орох хүсэлтэй үйлдвэр эрхлэгчдийн бүрдүүлэх материал.

ЖДҮДТөвд бойжигчоор орох хүсэлтэй үйлдвэр эрхлэгчдийн бүрдүүлэх материал.

Бойжигч сонгон шалгаруулна. ЖДҮДТөв нь ажлын байргүй, түрээсийн дарамтнаас болж үйлдвэрлэлээ явуулахад хүндрэлтэй байдаг үйлдвэр эрхлэгчдийг хөнгөлөлттэй ажлын байраар хангана. Бойжигчоор орох хүсэлтэй үйлдвэр эрхлэгчид 10-р сарын 01-ний дотор ЖДҮДТөвд… Дэлгэрэнгүй… »