List/Grid

Monthly Archives: October 2014

Хөрөнгө оруулалтын сан: Санхүүгийн тайлан

Хөрөнгө оруулалтын сан: Санхүүгийн тайлан

Хөрөнгө оруулалтын сан: Төсөвт байгууллагын 2014 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан

ЗД Нөөц сан: Санхүүгийн тайлан

ЗД Нөөц сан: Санхүүгийн тайлан

ЗД Нөөц сан: Төсөвт байгууллагын 2014 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан

Орон Нутгийн Хөгжлийн Сан: Санхүүгийн тайлан

Орон Нутгийн Хөгжлийн Сан: Санхүүгийн тайлан

Орон Нутгийн Хөгжлийн Сан: Төсөвт байгууллагын 2014 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан
 

дүүргийн төсвийн байгууллагуудын 2014 оны төсөв

дүүргийн төсвийн байгууллагуудын 2014 оны төсөв

Улсын төсвийн тусгай шилжүү лгээр санхүү жих дүү ргийн төсвийн байгууллагуудын 2014 оны төсөв ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

2014 оны төсвийн тодотгосон төсөв

2014 оны төсвийн тодотгосон төсөв

Дүүргийн орон нутгийн 2014 оны тө свийн тодотгосон тө сө в ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Дүүргийн 2014 оны төсвийн тодотголын төсөв

Дүүргийн 2014 оны төсвийн тодотголын төсөв

Дүүргийн 2014 оны төсвийн тодотголын төсөв ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Орон нутгийн болон тусгай шилжүүлгийн байгууллагын өр, авлагын мэдээ

Орон нутгийн болон тусгай шилжүүлгийн байгууллагын өр, авлагын мэдээ

САНХҮҮ ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС. Орон нутгийн болон тусгай шилжүүлгийн байгууллагын өр, авлагын 9-р сарын мэдээг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Төсвийн гүйцэтгэлийн 9-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 9-р сарын мэдээ

САНХҮҮ ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС. Төсвийн гүйцэтгэлийн 9-р сарын мэдээг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны тайлан

ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны тайлан

Нийслэлийн Багануур Дүүргийн Засаг Даргын Тамгын Газрын 2014 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг ЭНД ДАРЖ  үзнэ үү.

ЭМН-ийн дотор мэдрэлийн тасаг дуудлагын хонхтой боллоо

ЭМН-ийн дотор мэдрэлийн тасаг дуудлагын хонхтой боллоо

Багануур дүүрэг эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг чанартай тэгш хүртээмжтэй хүргэх бодлого барин ажиллаж байна. Энэ хүрээнд ЭМН-ийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах шуурхай байдлыг хангах үүднээс нэвтрүүлж буй шинэ үйлчилгээнд  Засаг дарга … Дэлгэрэнгүй… »