List/Grid

Daily Archives: 5:48 pm

ТАМГЫН ГАЗРЫН БҮТЭЦ

ТАМГЫН ГАЗРЫН БҮТЭЦ

Багануур дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 01 дугаар сарын  16- ны өдрийн А/04 дүгээр захирамжийн хавсралт Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Ажлын байр / албан тушаал/-ын жагсаалт Hэг. Удирдлага:  Нэг…. Дэлгэрэнгүй… »

НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН  УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

Нийслэлийн  Засаг  даргын  2013 оны 04 дүгээр сарын 22 -ны өдрийн А/419 дүгээр захирамжийн 2 дугаар хавсралт  НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ  Нэг. Зорилго 1.1.Нийслэлийн… Дэлгэрэнгүй… »