List/Grid

Daily Archives: 5:48 pm

ТАМГЫН ГАЗРЫН БҮТЭЦ

ТАМГЫН ГАЗРЫН БҮТЭЦ

Багануур дүүргийн Засаг даргын 2013 оны
01 дугаар сарын  16- ны өдрийн
А/04 дүгээр захирамжийн хавсралт
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын
Ажлын байр / албан тушаал/-ын жагсаалт

Hэг. Удирдлага:
 Нэг. Тамгын газрын дарга бөгөөд … Дэлгэрэнгүй… »

НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН  УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

Нийслэлийн  Засаг  даргын  2013 оны
04 дүгээр сарын 22 -ны өдрийн
А/419 дүгээр захирамжийн 2 дугаар
хавсралт
 НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН
УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
 Нэг. Зорилго
1.1.Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын /цаашид … Дэлгэрэнгүй… »