List/Grid

Daily Archives: 9:25 am

Амьдралын дасгалжуулагч хөтөлбөрт хамрагдсан иргэн Д.Өөдөст гэр олголоо

Амьдралын дасгалжуулагч хөтөлбөрт хамрагдсан иргэн Д.Өөдөст гэр олголоо

Засаг даргын санаачлагаар “Амьдралын дасгалжуулагч” хөтөлбөрийг 2013 оны 12 дугаар сараас эхлэн хэрэгжүүлсэн. Энэхүү хөтөлбөрт нийтдээ 24 иргэн хамрагдсанаас өнөөдрийн байдлаар архинаас бүрэн татгалзсан 14 иргэн байна. Эдгээр иргэдийг бүтэн… Дэлгэрэнгүй… »