List/Grid

Daily Archives: 2:26 pm

Багануур дүүргийн хүүхдийн “Тэмүүлэл” зуслангийн үйл ажиллагаанд урьдчилсан хяналтыг хийлээ.

Багануур дүүргийн хүүхдийн “Тэмүүлэл” зуслангийн үйл ажиллагаанд урьдчилсан хяналтыг хийлээ.

Хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагаа эхлэхтэй холбогдуулан Багануур дүүргийн Хүүхэд хөгжлийн төвийн хүсэлтийн дагуу Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Засаг даргын Тамгын газар, Онцгой байдлын хэлтэс, Хүүхэд хөгжлийн төвтэй хамтран Багануур дүүргийн хүүхдийн … Дэлгэрэнгүй… »

Зөвлөмж

Зөвлөмж

Эх үрсийн баяр болохтой холбогдуулан дараахь зөвлөмжийг хүргүүлж байна.
Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын Газрын Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсээс худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч нарт үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгохдоо дараахь зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллах шаардлагатай … Дэлгэрэнгүй… »