List/Grid

Daily Archives: 2:13 pm

Авлигагүй төрийн төлөө сэдэвт Аха,дэвжээ тэмцээний удирдамж

Авлигагүй төрийн төлөө сэдэвт Аха,дэвжээ тэмцээний удирдамж

Аха,дэвжээ тэмцээний удирдамжийг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү

Өмч газрын харилцааны албаны “Мэдээлэл, үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах” жилийн ажлын хүрээнд 2014 онд хийх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Өмч газрын харилцааны албаны “Мэдээлэл, үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах” жилийн ажлын хүрээнд 2014 онд хийх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг ЭНД ДАРЖ  үзнэ үү

2014 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСӨЛ

2014 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСӨЛ

2014 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ