List/Grid

Daily Archives: 8:03 am

Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн 2014 оны 01 дүгээр улиралд хийсэн ажлын товч мэдээлэл

Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн 2014 оны 01 дүгээр улиралд хийсэн ажлын товч мэдээлэл

2014.03.18         НМХГ-т 8 дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн 2014 оны 01 дүгээр улиралд хийсэн ажлын тайлан мэдээг сонсохтой холбогдуулан тус хэлтсээс хийсэн ажлын талаарх тайланг гаргасныг товчлон танилцуулж байна…. Дэлгэрэнгүй… »