List/Grid

Daily Archives: 3:48 pm

“Засгийн Газрын Худалдан Авах Ажиллагааны зохион байгуулалт”  сэдэвт сургалтын хөтөлбөр

“Засгийн Газрын Худалдан Авах Ажиллагааны зохион байгуулалт” сэдэвт сургалтын хөтөлбөр

Худалдан авах ажиллагааны алба нь: Дүүргийн төсөвт байгууллага, төрийн болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаанд хариуцлагын тогтолцоог бүрдүүлэх төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээг худалдан авах… Дэлгэрэнгүй… »