List/Grid

Daily Archives: 11:43 am

Засгийн газрын ”Цахим тоглоомын газрын үйл ажиллагааг зохицуулах журам” гарсантай холбогдуулан Багануур дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа газруудад шалгалт хийлээ.

Засгийн газрын ”Цахим тоглоомын газрын үйл ажиллагааг зохицуулах журам” гарсантай холбогдуулан Багануур дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа газруудад шалгалт хийлээ.

Хүүхэд, залуучуудыг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, тэдний эрүүл аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 12 дугаар  сарын 14-ний өдрийн 410 дугаар тогтоолоор ”Цахим тоглоомын газрын үйл ажиллагааг… Дэлгэрэнгүй… »