List/Grid

Daily Archives: 9:06 pm

Багануур дүүрэгт 1 дүгээр эмнэлгийн салбар байгуулагдана

Багануур дүүрэгт 1 дүгээр эмнэлгийн салбар байгуулагдана

Улсын Нэгдүгээр Төв Эмнэлэг, Багануур дүүрэг хамтран ажиллаж тус эмнэлгийн салбарыг дүүрэгт байгуулах чиглэлээр 2013 оны 12 дугаар сараас эхлэн уулзалтыг зохион байгуулж, судлах ажлын хэсгийг байгуулаад байсан. Тэгвэл 2014… Дэлгэрэнгүй… »

Талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай №А/13

Талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай №А/13

Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай №А/11

Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай №А/11

Ажлын хэсэг байгуулах тухай №А/10

Ажлын хэсэг байгуулах тухай №А/10

Хөрөнгө гаргах тухай №А/06

Хөрөнгө гаргах тухай №А/06

Ажлын хариуцлагыг өндөржүүлж, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай №05

Ажлын хариуцлагыг өндөржүүлж, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай №05

Ажлын хэсэг байгуулах тухай №А/04

Ажлын хэсэг байгуулах тухай №А/04

Ажлын хэсэг байгуулах №А/02

Ажлын хэсэг байгуулах №А/02