List/Grid

Monthly Archives: February 2014

Газар эзэмших эрх олгох  тухай №15

Газар эзэмших эрх олгох тухай №15

Мал, амьтаны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай №16

Мал, амьтаны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай №16

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №15

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №15

Газар эзэмших эрх шинээр олгох, эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №14

Газар эзэмших эрх шинээр олгох, эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №14

Зар мэдээлэл

Зар мэдээлэл

Зар мэдээлэл
Сангийн яамнû А3 сертификатòàé èðãýäèéã á¿ðòãýæ áàéíà.
 Õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãààíû àëáà  103 òîîò ºðºº Óòàñ:70212102 … Дэлгэрэнгүй… »

Зар мэдээлэл

Зар мэдээлэл

Зар мэдээлэл
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 47.3.1, 47.6 заалтыг хангах зорилгоор  Сангийн яамнû  А3 сертификат олгох сургалтàíä õàìðàãäàõ õ¿ñýëòýé èðãýäèéã á¿ðòãýæ áàéíà.
        … Дэлгэрэнгүй… »

Зар мэдээлэл

Зар мэдээлэл

Зар мэдээлэл

–  Äүүргийн төсвийн хүрээнд  олон нийтийн  оролцоотой  зохион байгуулагдах  худалдан авах ажиллагаанд оролцохыг хүссэн иргэдòýé  Ä¿¿ðãèéí Çàñàã äàðãà áîëîí Õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãààíû àëáà  2014 оны 2 дугаар сарûí 20 íä 15 … Дэлгэрэнгүй… »

Хэрлэн автотехникийн шалган бүртгэх  товчоонд хяналт шалгалтын цэг ажиллаж байна

Хэрлэн автотехникийн шалган бүртгэх товчоонд хяналт шалгалтын цэг ажиллаж байна

Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчин гарч өнөөдрийн байдлаар Сүхбаатар, Хэнтий, Дорноговь 3 аймгийн 9 сумдын нийт 622 мал шүлхий өвчний ил шинж тэмдэгтэйгээр өвчилж нийт 522 мал /үхэр/ зориудаар … Дэлгэрэнгүй… »

Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагаанд санал авах жишиг баримт бичиг

Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагаанд санал авах жишиг баримт бичиг

Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагаанд санал авах жишиг баримт бичиг
We do what we say we do lift much of the burden of making strong, effective essay writer helper use … Дэлгэрэнгүй… »

Нийслэлд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг хэсэгчлэн тогтоолоо

Нийслэлд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг хэсэгчлэн тогтоолоо

Сүхбаатар, Хэнтий, Дорноговь аймгийн зарим сумын нутаг дэвсгэрт Олон улсын хөл хориот мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчин гарч оношлогдон халдварын тархалт нэмэгдэж байгаа тул нийслэлийн Засаг дарга 2014 оны … Дэлгэрэнгүй… »