List/Grid

Daily Archives: 4:44 pm

Барилга угсралтын үйл ажиллагаанд 2013 онд хийсэн хяналтын дүнгийн тухай

Барилга угсралтын үйл ажиллагаанд 2013 онд хийсэн хяналтын дүнгийн тухай

 
Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2013 оны хяналтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Багануур дүүргийн нутаг дэвсгэрт барилга угсралтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа 8 аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад “Барилгын тухай”, “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, … Дэлгэрэнгүй… »