List/Grid

Daily Archives: 3:33 pm

Мэргэжлийн хяналтын удирдах ажилтны зөвлөгөөн “Нийтийг аюул, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхэд хяналтын байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг, оролцоо” сэдвийн дор боллоо.

Мэргэжлийн хяналтын удирдах ажилтны зөвлөгөөн “Нийтийг аюул, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхэд хяналтын байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг, оролцоо” сэдвийн дор боллоо.

Жил бүр оны эхэнд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын удирдах ажилтнууд зөвлөлдөж ажлын ололт алдаа дутагдал, ирэх оны ажлаа төлөвлөн ярилцдаг. Энэ удаад Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын удирдах ажилтны зөвлөгөөн “Нийтийг аюул, эрсдлээс … Дэлгэрэнгүй… »

Бүртгэлийн хэлтэс иргэний баримтын архивын лавлагаа олгож эхэллээ

Бүртгэлийн хэлтэс иргэний баримтын архивын лавлагаа олгож эхэллээ

Багануур дүүргийн Бүртгэлийн хэлтсээс төрийн үйлчилгээний шат дамжлагыг багасгах, үйлчилгээг иргэдэд хөнгөн шуурхай хүргэх зорилгоор дээд шатны байгууллагад хүсэлт уламжилиж, ТУС ДҮҮРЭГТ БҮРТГЭЛ ХИЙГДСЭН иргэдийн  

Төрсний,
Үрчилсний,
Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр … Дэлгэрэнгүй… »