List/Grid

Daily Archives: 2:09 pm

Шинэ жилийн баярыг эрсдэлгүй өнгөрөөх үүднээс “Нийтээрээ эрсдлээс урьдчилан сэргийлье аян зохион байгуулах тухай” тухай аяны хүрээнд хяналт хийж ажиллалаа.

Шинэ жилийн баярыг эрсдэлгүй өнгөрөөх үүднээс “Нийтээрээ эрсдлээс урьдчилан сэргийлье аян зохион байгуулах тухай” тухай аяны хүрээнд хяналт хийж ажиллалаа.

МХЕГ-ын удирдамж, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн “Штаб байгуулах тухай” 534 дүгээр тушаалын дагуу МХЕГ-аас зарласан “Нийтээрээ эрсдлээс урьдчилан сэргийлье аян зохион байгуулах … Дэлгэрэнгүй… »