List/Grid

Daily Archives: 4:47 pm

НМХГ-ын Багануур дүүрэг дэх хэлтэс 2013 онд ажлын амжилт арвин байлаа.

НМХГ-ын Багануур дүүрэг дэх хэлтэс 2013 онд ажлын амжилт арвин байлаа.

Жил бүрийн 12 дугаар сард тухайн жилд хийсэн ажлаа тайлагнан үр дүнгээ тооцож, дараа жилийн ажлаа төлөвлөн амжилт алдаа оноогоо цэгнэж, амжилтаа урамшуулан ажлаа дүгнэдэг билээ.

Сонгон шалгруулалтанд урьж байна.

Сонгон шалгруулалтанд урьж байна.

Дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх хороолол доторх авто замын зураг төсөв болосвруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгуулна. Холбоо барих утас: 70212368, 70210940