List/Grid

Daily Archives: 10:06 am

Шинэ жилээр төрийн байгууллагууд төсвийн мөнгөөр тансаглахгүй

Шинэ жилээр төрийн байгууллагууд төсвийн мөнгөөр тансаглахгүй

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, төсвийн үргүй зардлыг хэмнэх зорилгоор Засгийн газрын хуралдаанаас яам, Засгийн газрын агентлаг, бүх шатны Засаг дарга нар, төсөвт байгууллага, төрийн өмчит болон орон нутгийн… Дэлгэрэнгүй… »