List/Grid

Daily Archives: 4:17 pm

МХЕГ-аас зохион байгуулсан “Гамшгийн үеийн хүнсний аюулгүй байдлын хяналт” сэдэвт сургалтанд Багануур дүүрэг дэх МХХ-ийн улсын байцаагчид хамрагдлаа.

МХЕГ-аас зохион байгуулсан “Гамшгийн үеийн хүнсний аюулгүй байдлын хяналт” сэдэвт сургалтанд Багануур дүүрэг дэх МХХ-ийн улсын байцаагчид хамрагдлаа.

2013.12.03 Энэхүү сургалт нь гамшиг гэж юу болох, гамшгийн үед хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг хянах ажилд мөрдөх олон улсын хууль,

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2014 онд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх, шалгах аж ахуйн нэгж, байгууллагыг зарлаж байна.

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2014 онд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх, шалгах аж ахуйн нэгж, байгууллагыг зарлаж байна.

“Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуульд заасны дагуу Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2014 онд шалгах, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагыг эрсдэлийн үнэлгээнд үндэслэн сонгож олон нийтэд зарлаж байна.

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ИРГЭД ОЮУТНЫ ХОТХОНЫ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫГ ХҮЛЭЭЖ БАЙНА

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ИРГЭД ОЮУТНЫ ХОТХОНЫ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫГ ХҮЛЭЭЖ БАЙНА

Их сургуулиудыг хотхоны ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж дууссантай холбогдуулан тус төлөвлөгөөг Багануурын иргэдээр хэлэлцүүлэх нээлттэй хэлэлцүүлгийг дүүргийн ӨГХАлба, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах дүүргийн ажлын хэсэг, Их сургуулиудын хотхоны ашиглалтын өмнөх захиргаа хамтран… Дэлгэрэнгүй… »