List/Grid

Daily Archives: 12:08 pm

2013 оны хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын сонгон шалгаруулалтад ажилласан иргэдийг урамшууллаа

2013 оны хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын сонгон шалгаруулалтад ажилласан иргэдийг урамшууллаа

Шинэчлэлийн Засгийн газраас төрийн худалдан авах ажиллагааны талаар авч хэрэгжүүлсэн бодлогын үр дүнд Засгийн газрын тогтоолоор Монгол Улсын Шадар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа,… Дэлгэрэнгүй… »

Хөдөлмөрийн бүтээмж дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа

Хөдөлмөрийн бүтээмж дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа

Шинэчлэлийн Засийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт заасан цалин, тэтгэвэрийн хэмжээг инфляцийн түвшин, хөдөлмөрийн бүтээмжтэй уялдуулан нэмэгдүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэх, түүнчлэн уг зорилтын биелэлтийг хангах хүрээнд үндэсний болон салбар,… Дэлгэрэнгүй… »