List/Grid

Daily Archives: 10:05 am

ХХОАТ-ЫН ТУХАЙ БОЛОН ОТБТБАҮХЭИОАТ-ЫН ТУХАЙ ХУУЛИАР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ХХОАТ-ЫН ТУХАЙ БОЛОН ОТБТБАҮХЭИОАТ-ЫН ТУХАЙ ХУУЛИАР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ХХОАТ-ын тухай болон ОТБТБАҮХЭИОАТ-ын тухай хуулиар ТЕГ-ын Татвар хураалтын удирдлага арга зүйн газрын ТУБ-Д.Болор-Эрдэнэ дүүрэгт үйл  ажиллагаа явуулдаг ААНБ-ын албан хаагчид болон татвар төлөгч  иргэдэд сургалт хийлээ. Сургалтаар дээрхи хуулиудын… Дэлгэрэнгүй… »