List/Grid

Daily Archives: 2:06 pm

Хүнсний бүтээгдэхүүний хаяг шошгод хяналт хийж дүнг нэгтгэн гаргалаа.

Хүнсний бүтээгдэхүүний хаяг шошгод хяналт хийж дүнг нэгтгэн гаргалаа.

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дэд даргаас өгөгдсөн үүргийн дагуу “Савласан хүнсний бүтээгдэхүүний шошгололтод тавих ерөнхий шаардлага” MNS CAC 1:2007 стандартын хэрэгжилтийг хангуулахын тулд зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлэн, аяныг 2 үе… Дэлгэрэнгүй… »

Төсвийн гүйцэтгэлийн 8-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 8-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 8-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 7-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 7-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 7-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 3-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 3-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 3-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 1-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 1-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 1-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2-р сарын мэдээ

Багануур дүүргийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2-р сарын мэдээ

9 дүүрэгт хүүхдийн түргэний тэрэг авч өгөхөөр болж төсвөө тодотголоо

9 дүүрэгт хүүхдийн түргэний тэрэг авч өгөхөөр болж төсвөө тодотголоо

НИТХ-ын ээлжит бус 4-р хуралдаан 2013 оны 11 сарын 14-нд боллоо. Хуралдаанаар нийслэлийн 2013 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг хэлэлцэн баталлаа. НИТХ-ын хуралдаанд асуудлыг нийслэлийн Засаг даргын Санхүү… Дэлгэрэнгүй… »