List/Grid

Monthly Archives: November 2013

Хүүхдийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай №А/431

Хүүхдийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай №А/431

Сургалтанд оролцуулах тухай №А/430

Сургалтанд оролцуулах тухай №А/430

Тэмцээн зохион байгуулах тухай №А/429

Тэмцээн зохион байгуулах тухай №А/429

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай №А/428

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай №А/428

2013 оны эхний 10 сар

2013 оны эхний 10 сар

2013 оны Эхний 10 сарын дүүргийн эдийн засаг нийгмийн байдал

Дүүргийн Удирдлагын зөвлөлийн хурал боллоо

Дүүргийн Удирдлагын зөвлөлийн хурал боллоо

Дүүргийн удирдлагын зөвлөлийн хурал энэ сарын 25-нд болж “Гэр” төслийн танилцуулга, эрүүл аюулгүй байдлын индексийн шалгуур үзүүлэлтийг тооцсон тухай мэдээлэл, 2013 оны төсвийн тодотгол, удирдлагын шагналын журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах… Дэлгэрэнгүй… »

Сургалтанд оролцуулах тухай №А/427

Сургалтанд оролцуулах тухай №А/427

Дэмжлэг үзүүлэх тухай №А/421

Дэмжлэг үзүүлэх тухай №А/421

Төрийн үйлчилгээний цахим машин Холбооны газрын үйлчилгээний зааланд байрлаж байна

Төрийн үйлчилгээний цахим машин Холбооны газрын үйлчилгээний зааланд байрлаж байна

Шинэчлэлийн засгийн газраас  хэрэгжүүлж буй иргэдэд хүнд сурталгүй, хурдан шуурхай, хүртээмжтэй төрийн үйлчилгээ хүргэх ажлын хүрээнд Мэдээллийн  технологи, Шуудан, Харилцаа, Холбооны газраас  “Төрийн түгжрэлгүй үйлчилгээ” зорилгын дор “Төрийн үйлчилгээний цахим… Дэлгэрэнгүй… »

Төсвийн гүйцэтгэлийн 10-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 10-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 10-р сарын мэдээ