List/Grid

Monthly Archives: November 2013

Хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд хүргэх зөвлөмж

Хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд хүргэх зөвлөмж

Õүнсний үйлдвэрлэлийн ãàçàð, цех¿¿äýä  òàâèãäàõ øààðäëàãà, стандарт,

2013 оны хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын сонгон шалгаруулалтад ажилласан иргэдийг урамшууллаа

2013 оны хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын сонгон шалгаруулалтад ажилласан иргэдийг урамшууллаа

Шинэчлэлийн Засгийн газраас төрийн худалдан авах ажиллагааны талаар авч хэрэгжүүлсэн бодлогын үр дүнд Засгийн газрын тогтоолоор Монгол Улсын Шадар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа,… Дэлгэрэнгүй… »

Хөдөлмөрийн бүтээмж дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа

Хөдөлмөрийн бүтээмж дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа

Шинэчлэлийн Засийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт заасан цалин, тэтгэвэрийн хэмжээг инфляцийн түвшин, хөдөлмөрийн бүтээмжтэй уялдуулан нэмэгдүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэх, түүнчлэн уг зорилтын биелэлтийг хангах хүрээнд үндэсний болон салбар,… Дэлгэрэнгүй… »

Тендерийн үр дүн

Тендерийн үр дүн

VR DVN2013 Uncontaminated rain do my essay http://essayprofs.com/ has a slightly acidic ph of 5.

Хэрэглэгчидэд ээлтэй хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчийг шалгаруулах удирдамж

Хэрэглэгчидэд ээлтэй хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчийг шалгаруулах удирдамж

Шингэрүүлсэн шатдаг хийтэй харьцахдаа болгоомжтой байхыг зөвлөж байна.

Шингэрүүлсэн шатдаг хийтэй харьцахдаа болгоомжтой байхыг зөвлөж байна.

Шинэ жил болох гэж байгаатай холбогдуулан худалдаа нийтийн хоолны газруудад

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА    “Баганууðûí Äóëààíû ñòàíö”ÒªÕÊ нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Баганууðûí Äóëààíû ñòàíö”ÒªÕÊ-íèé ÊÂÒÑ-20-150 ìàðêûí óñ õàëààëòûí çóóõíû /Ê-7/ èæ á¿ðýí óòàà ñîðîã÷ /ÄÑ/  нийлүүлэх тухай… Дэлгэрэнгүй… »

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2014 онд шалгалт хийх, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх объектыг сонгож байна.

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2014 онд шалгалт хийх, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх объектыг сонгож байна.

“Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль”-д заасны дагуу 64029 аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйлдвэрлэл, үйлчилгээнээс хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчин, нийгмийн аюулгүй байдалд сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй эсэхэд… Дэлгэрэнгүй… »

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА “Баганууðûí Äóëààíû ñòàíö”ÒªÕÊ нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Баганууðûí Äóëààíû ñòàíö”ÒªÕÊ-íèé ТРАНСФОРМАТОРЫН ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ 2Ш   нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.  Үнийн саналыг 2013… Дэлгэрэнгүй… »

Эрх шилжүүлэх тухай №А/432

Эрх шилжүүлэх тухай №А/432