List/Grid

Daily Archives: 8:39 pm

2014 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНЫ  ТӨСӨЛД ИРГЭН ТАНЫ САНАЛ

2014 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНЫ ТӨСӨЛД ИРГЭН ТАНЫ САНАЛ

Дүүргийн Өмч, Газрын гарилцааны албанаас Газрын харилцаанд мэдээллийн ил тод байдлыг ханган иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны нэг болгон дүүргийн 2014 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төслийг… Дэлгэрэнгүй… »

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДЭД ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ТҮР ХУГАЦААГААР ХОЙШЛОГДЛОО.

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДЭД ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ТҮР ХУГАЦААГААР ХОЙШЛОГДЛОО.

НИТХ-ын 2013 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 10/39-р тогтоолоор 2014-2016 онд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд өмчлүүлэх 15309 га бүхий 52 газрын байршил тогтоогоод байна. Уг тогтоолын хэрэгжилт болон… Дэлгэрэнгүй… »