List/Grid

Daily Archives: 5:46 pm

Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтууд амжилттай явагдаж байна

Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтууд амжилттай явагдаж байна

Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтын мэдээ  2013.08 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих нийтлэг үйлчилгээ, арга хэмжээнд хамрагдсан иргэний мэдээлэл  2013.06 Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтанд хамрагдсан иргэд хороогоор                   /хагас жилийн байдлаар/  

Орон нутгийн төсвийн байгууллагад олгосон санхүүжилт

Орон нутгийн төсвийн байгууллагад олгосон санхүүжилт

  Төсвийн байгууллагуудад олгосон санхүүжилт 9 сарын байдлаар Өр авлагын 9-р сарын мэдээ

Хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт

Хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт

1.    Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч болон нөхөрлөл хоршоо байгуулах иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2.    Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр Уг хөтөлбөрүүдин хүрээнд Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангаас өрхийн болон… Дэлгэрэнгүй… »