List/Grid

Daily Archives: 11:35 pm

Хуульд заасан төлбөр хураамжийн талаарх мэдээлэл

Хуульд заасан төлбөр хураамжийн талаарх мэдээлэл

 “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.7 дүгээр заалтад  “Дүүргийн Засаг даргаас тамхи худалдаалах тусгай зөвшөөрөл олгох бөгөөд  250.000 төгрөгийн тэмдэгтийн хураамж хураана” гэж заасны дагуу 2013 онд… Дэлгэрэнгүй… »

Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай №А/308

Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай №А/308

Хөрөнгө шилжүүлэх тухай №А/307

Хөрөнгө шилжүүлэх тухай №А/307

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай №А/306

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай №А/306

Асрамжийн газарт явуулах тухай №А/305

Асрамжийн газарт явуулах тухай №А/305

Газар эзэмших эрх шинээр олгох, эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №А/304

Газар эзэмших эрх шинээр олгох, эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №А/304

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай №А/303

Ажлын хэсэг байгуулах тухай №А/303

Орон сууцны фасад засварын ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай №А/302

Орон сууцны фасад засварын ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай №А/302

Дээврийн засварын ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай №А/301

Дээврийн засварын ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай №А/301

Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай №А/300

Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай №А/300