List/Grid

Daily Archives: 8:30 am

Багануур дүүргийн 1-р хорооноос гэр хорооллын Сургалтын задгай, Хуцаа хэсгийн хашааг будаж тохижууллаа

Багануур дүүргийн 1-р хорооноос гэр хорооллын Сургалтын задгай, Хуцаа хэсгийн хашааг будаж тохижууллаа

Гэр хорооллын айл өрхийн хайс хашааг будуулах 14 хоногийн аяныг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд гэр хорооллын Сургалтын задгай, Хуцаа хэсгийн айл өрх бүрт