List/Grid

Monthly Archives: September 2013

Нийгмийн ажилтаны  уулзалт зөвөлгөөн боллоо

Нийгмийн ажилтаны уулзалт зөвөлгөөн боллоо

Нийгмийн ажил нь нийгмийн өөрчлөлтийг дэмжих, хүмүүсийн харилцаан дахь бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэх, хүмүүсийн сайн сайхны төлөө эрх чөлөө, боломжийг нь өргөжүүлэх, тэднийг чадваржуулахад туслах мэргэжил мөн хэмээн тодорхойлсон байдаг. Тэгвэл… Дэлгэрэнгүй… »

Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай №А/363

Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай №А/363

Ахмадуудад амралтын зардлыг нөхөн олголоо

Ахмадуудад амралтын зардлыг нөхөн олголоо

НҮБ-ын ерөнхий асамблей 1992 оноос эхэлж жил бүрий 10 дугаар сарын 1-ний өдрийг олон улсын ахмадын баяр болгон тэмдэглэхийг дэлхий даяар албан ёсоор тунхагласаны дагуу манай улс 1992 оноос эхлэн… Дэлгэрэнгүй… »

Хамтран эзэмшигч нэмэх тухай №А/362

Хамтран эзэмшигч нэмэх тухай №А/362

Газар эзэмших эрх олгох тухай №А/361

Газар эзэмших эрх олгох тухай №А/361

Газар эзэмших эрх олгох тухай №А/360

Газар эзэмших эрх олгох тухай №А/360

Хөрөнгө гаргах тухай №А/359

Хөрөнгө гаргах тухай №А/359

Ажлын хэсэг байгуулах тухай №А/358

Ажлын хэсэг байгуулах тухай №А/358

Буцалтгүй тусламж олгох тухай №А/357

Буцалтгүй тусламж олгох тухай №А/357

Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай №356

Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай №356