List/Grid

Daily Archives: 4:12 am

Орон сууцны нэг давхарт үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагууд усны төлбөрөө айл өрхтэй адил үнээр төлнө

Орон сууцны нэг давхарт үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагууд усны төлбөрөө айл өрхтэй адил үнээр төлнө

Дүүргийн Засаг даргын 2013-2016 онд хэрэгжүүлэх мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд орон сууцны 1 дүгээр давхарт үйл ажиллагаа явуулдаг жижиг дунд бизнес эрхлэгчид, аж ахуйн нэгжүүдийг ус, цахилгаан дулааны үнийн… Дэлгэрэнгүй… »