List/Grid

Daily Archives: 5:23 am

Багануур дүүргийн Татварын хэлтсийн Хяналт шалгалтын ажлын 2013 оны эхний хагас жилийн товч мэдээ

Багануур дүүргийн Татварын хэлтсийн Хяналт шалгалтын ажлын 2013 оны эхний хагас жилийн товч мэдээ

Татварын хяналт шалгалтыг борлуулалтын орлогын хэмжээ, татвараа хугацаанд нь төлөөгүй, татварын ногдуулалт, төлөлтийн тайлан гаргаагүй, шалгалтанд хамрагдах хугацаа болсон, татвар төлөхөөс зайлсхийсэн байж болзошгүй зэрэг эрсдлийн шалгуур үзүүлэлтэд тулгуурлан 2013 … Дэлгэрэнгүй… »