List/Grid

Daily Archives: 4:47 pm

ЗАЛРУУЛГА

ЗАЛРУУЛГА

ЗАЛРУУЛГА
Өдрийн сонины 2013 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн №151-рт нийтлэгдсэн Багануур дүүргийн нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын дээврийн их засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах БНД.НТШ-2013.17 дугаартай тендерийн зарын ажлын … Дэлгэрэнгүй… »

ЗАЛРУУЛГА

ЗАЛРУУЛГА

ЗАЛРУУЛГА
 Өдрийн сонины 2013 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн №151-рт нийтлэгдсэн Багануур дүүргийн 5-р хороо Нарийн хэсгийн 30 айлыг гадна дулаан, цэвэр усны төв шугамад холбох дэд бүтцийн ажил гүйцэтгэгчийг … Дэлгэрэнгүй… »