List/Grid

Daily Archives: 2:06 am

Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтанд хамрагдсан иргэд

Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтанд хамрагдсан иргэд

Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтын мэдээ

Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтын мэдээ

                                           Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтын мэдээ  2013.07.18

д/д
Сургалтын байгууллага
Мэргэжил
Хамрагдсан иргэд
Хоол унааны мөнгө олгосон
ХБИ
6 сараас дээш хугацаагаар бүртгэлтэй иргэн
НХДТЗШ иргэн
Сургалтын төлбөр
Хоол унааны төлбөр

1
Төгс-Ариун ирээдүй
Өрлөгчин
28
8
1
7

5600000
290000

2
Төгс-Ариун ирээдүй
Засал чимэглэлчин
28
10
3
7

5600000
420000

3
Уламжлалт уран үйл
Оёдол
25
8
1
7

4000000
327000

4
Уран зангилаа
Уран зангилаа
15
15
2
4
9
2100000
603000

5
Hospitality
Зочин угтах ажилтан
23
8

8

3220000
322000

6
Ху энд … Дэлгэрэнгүй… »