List/Grid

Daily Archives: 8:42 am

Их дээд сургуульд оюутан элсүүлэх үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналтыг хийлээ.

Их дээд сургуульд оюутан элсүүлэх үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналтыг хийлээ.

Mэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий газрын даргын баталсан 2013 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн 01/98 дугаар удирдамжийн дагуу хяналт шалгалтыг “Боловсролын тухай” хуулийн 37 дугаар зүйл,