List/Grid

Daily Archives: 5:28 am

ТАТВАРЫН ТАЙЛАНГАА  ТООН ГАРЫН ҮСГЭЭР ИЛГЭЭЦГЭЭЕ

ТАТВАРЫН ТАЙЛАНГАА ТООН ГАРЫН ҮСГЭЭР ИЛГЭЭЦГЭЭЕ

Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Татварын ерөнхий газрын даргын 2011 оны 11-р сарын 21-ний өдрийн 671-р тушаалаар Тоон гарын үсгийн технологийн дүрэм батлагдаад байгаа билээ. Энэ ажлын… Дэлгэрэнгүй… »